חיפוש באתר:משלוחים בהזמנה אישית בע"מ

תקנון אתר


1.      משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולת רכישת מוצרים או שירותים המוצעים באתר.

2.      האמור כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. לשון יחיד תכלול גם רבים ולהיפך.

3.      הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה או מי מטעמה,
מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות החברה על פי תקנון זה.

4.      אספקת ההזמנות מהאתר תתבצע על פי הוראות תקנון זה.

 

הזמנת מוצרים

5.      בעצם קנייתך באתר, אתה מצהיר כי קראת והבנת את התקנון והסכמת אליו, ושאתה מעל גיל 18.

6.      האתר מציג מגוון מוצרים מתחומים שונים המשווקים על ידי בתי עסק באיזורים גאוגרפיים שונים.

7.      בעת ביצוע הזמנה באתר, יש לבחור מוצרים שונים, למלא פרטים, לבחור אמצעי תשלום לרבות מילוי פרטי כרטיס האשראי במידה ואמצעי תשלום זה נבחר, ולשלוח את טופס ההזמנה על ידי לחיצה על
הכפתור "הזמן". אם תהליך זה לא התבצע, לא תוכל לרכוש את המוצר דרך האתר.

8.      האתר ביסודו מציע שירות משלוחים ועל כן אספקת המוצרים תלויה כתנאי מקדים בזמינות המוצר בבית העסק המספק אותו. לאחר ביצוע הזמנה, ולאחר איסוף המוצרים עבורך, אנו מתחייבים למסור לך אותם
בהתאם למועדים אותם קיבלת בעת ההזמנה, ובמיקום שבו הזנת בהזמנה.

9.      יתכנו מיקומים מסויימים אשר לא נמצאים באיזורי השירות של החברה, והחברה אינה מתחייבת למסור מוצרים באיזורים אלו. בעת ביצוע ההזמנה האתר יאפשר לבחור מיקום מסירת משלוח מבוקש רק אם הוא
נמצא באיזורי השירות של החברה.

 

אופן ביצוע הזמנה

10.  לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת. רק לאחר שהחברה
תסיים לבדוק את ההזמנה, לרבות יצירת קשר עמך, בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך וקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כברת ביצוע ויתחיל תהליך
אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי העסקים אשר מוצריהם מוצגים באתר.

11.  כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך.
סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידינו, לרבות אך מבלי להגביל – שיבושי חשמל, שיבושי מחשב, שיבושי אבטחת מחשב ועוד.

12.  אם יחול שיבוש או טעות בתיאור המוצר, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא החברה רשאית לבטל את הזמנתך ללא פיצויים, ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

13.  אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים לא יוכלו להימסר בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח
וטיפול כפי שננקבו בעת ביצוע ההזמנה. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

14.  הפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לבתי העסק הרלוונטיים למוצרים שבהזמנתך,
וכן נותני שירותים העובדים עם החברה ומסייעים בביצוע ההזמנה (שליחים, חברת אשראי וכו') (להלן: "ספקים"), וזאת רק על מנת להשלים את מסירת ההזמנה שביצעת באתר.

 

אמצעי התשלום

15.  באפשרותך לשלם בדרכים הבאות:

15.1.     במזומן, בתנאי שטרם אישור ההזמנה יתקיים זיהוי טלפוני מלא ומתן פרטי זיהוי כגון מס' תעודת זהות.

15.2.     באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.

15.3.     באמצעות העברת פרטי כרטיס האשראי בטלפון בשיחה עם נציג החברה.

 

מועד אספקה

16.  זמני האספקה להם אנו מתחייבים ינקבו במעמד ההזמנה. אלגוריתם חישוב מועדי האספקה מבוסס על מיקום בית העסק שממנו נאסף המוצר, מיקום המסירה של המוצרים, שעת ביצוע ההזמנה,
אירועים מיוחדים שחלים ביום ההזמנה, שיבושי כבישים ועוד.

17.  במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את ביצוע ההזמנה, איסופה או מסירתה, באופן מלא או באופן חלקי ובמועדים שנקבעו,
או במידה ויפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון או בכל גורם תקשורת אחר בתהליך ביצוע ההזמנה או מסירתה, או במידה ובשל פעולות איבה, מזג אוויר,
או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע בתהליך ביצוע ההזמנה או מסירתה בכל דרך שהיא, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

 

מחירים ותשלומים

18.  סך ההזמנה לתשלום ינקב טרם ביצוע ההזמנה, וכן פירוט של מרכיבי המחיר - מחיר המוצרים, דמי המשלוח, המע"מ והסך לתשלום.

19.  החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי המשלוח מעת לעת.

20.  כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

 

ביטול עיסקה

21.  בעת אישור ביצוע הזמנה, ההזמנה מועברת לבתי העסק הרלוונטיים לצורך הכנתם למשלוח

21.1.     לא ניתן לבטל הזמנה המכילה מוצרי מזון שהוזמנו.

21.2.     ניתן לבטל רכישת מוצרים שאינם מוצרי מזון במסגרת הזמן הקבועה בחוק הגנת הצרכן, כשהם ארוזים באריזתם המקורית וסגורים בסגירת היצרן ולא נעשה בהם שימוש.
לאחר בירור פנייתך יש להחזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן לך. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח).
אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם חברתנו ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית וסגור בסגירת ספק, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה, לא ינתן זיכוי.

21.3.     כל המוצרים נבדקים לפני שילוח. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.

 

תנאים כלליים

22.  הפרטים האישיים שתמסור בעת ההזמנה וכן פרטי ההזמנה המלאים, יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים,
וזאת על מנת לייעל את השירות עבורך לפעמים הבאות, לבצע בקרה, ניתוח סטטיסטי ועוד. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

23.  למעט במקרה שבו ביקשת במפורש לא לקבל חומר פרסומי, החברה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לשלוח אליך הודעות טקסט, הודעות פוש, ולפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים.

24.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

 

טואול בניית אתרי אינטרנט